Verzekeringen

Als je aangesloten bent in een sportclub, is een goede verzekering uiteraard belangrijk, maar ook wanneer je een handje toesteekt is verzekering belangrijk. Dat wordt al te vaak vergeten.

Algemeen

Via het lidmaatschap van IZBA bij Badminton Vlaanderen is ieder lid van IZBA via deze weg verzekerd bij iedere badmintonactiviteit in clubverband. De dekking is niet enkel gedig tijdens vrij spel, trainingen en eigen tornooien of ontmoetingen, maar ook voor uit-wedstrijden (ontmoetingen, interclub, ...) waarbij je als lid van IZBA deel neemt. De aard van de ontmoeting speelt hierbij geen rol, het kan gaan over de deelname aan een officieel tornooi, deelname aan een recreantenontmoeting of gewoon een eenmalige vrij-spel gelegenheid bij een andere club.

Let wel, de verzekering dekt enkel lichamelijke schade. Materiële schade is voor eigen rekening.

Raak je tijdens een badminton activiteit gewond, spreek dan zo snel mogelijk een lid van het bestuur aan. Hij of zij bezorgt je dan een aangifte-formulier waarmee je naar je dokter toe kan stappen. Heb je om één of andere reden tijdens de activiteit geen dergelijk formulier ontvangen, contacteer dan de secretaris van IZBA, hij kan je er één bezorgen (eventueel via elektronische weg).

Raakte je gewond tijdens een verplaatsing, dan dien je eerst via de verzekering van de organisatie te werken. Is hun verzekering niet in orde, dan zal de verzekering van IZBA tussen komen.

Verzekering voor vrijwilligers

Hulp bij het inrichten van een activiteit (recreantenontmoeting, KW-Cup, Ouderhappening, ...) is steeds welkom. Alle helpers worden door IZBA bijgestaan door een extra verzekering. Het is hierbij van belang dat je je naam steeds opgeeft vóór het evenement, zodat de vrijwilligers effectief aanspraak kunnen maken op vergoeding wanneer er daadwerkelijk iets voor valt. Contacteer onze secretaris voor de details, of de verantwoordelijke van de activiteit.

Verzekering voor extra-badminton activiteiten

Het gebeurt wel eens dat IZBA een activiteit organiseert dat niets met badminton te maken heeft (bijvoorbeeld een fietstocht). Op dat moment moet de organisatie ook voorbereid zijn op eventuele ongevallen. IZBA sluit in dergelijke gevallen steeds een extra verzekering af voor de duur van de activiteit, zodat iedere deelnemer ook op dat ogenblik verzekerd is tegen lichamelijk leed.

Spreek er gerust over met de verantwoordelijke van de activiteit voor je deelname.