Lid worden

Hier vind je alle praktische informatie, van lidgeld tot het aansluitingsformulier en meer.

Aansluiten

Aspirant leden kunnen mits eerdere aanmelding bij een lid van het bestuur 3 maal een vrij spel sessie bijwonen, om op die manier kennis te maken met de club. Daarna worden de aspiranten verwacht, indien ze nog verder willen spelen, zich in te schrijven in de club.

Het inschrijven in de club is in de eerste plaats belangrijk voor de aspirant zelf omdat op die manier alle formaliteiten, zoals de verzekering, in orde zijn.

Het inschrijven gebeurt door het invullen van een inschrijvingsformulier en het betalen van een jaarlijkse bijdrage die 85€ of 100€ bedraagt. Voor deze prijs ben je ingeschreven in de club voor een gans jaar (augustus tot en met juni), ben je lichamelijk verzekerd voor alle badminton evenementen (binnen en buiten clubverband) en heb je het recht om deel te nemen aan allerlei ontmoetingen.

Info ivm inschrijvingen via deze link

Uitzonderingen op het lidgeld

Spelers die lid zijn van een andere aangesloten Badminton Vlaanderen club betalen 15€ minder (= bijdrage aan de federaties) en betalen dus 70€ voor een volledig jaar.

Wie zich midden in het seizoen lid maakt, betaalt minder dan de bovenstaande bedragen.

Start lidmaatschap in...     Jeugd/recreant Competitiespeler
Augustus €85 €100
September €85 €100
Oktober €78 €93
November €71 €86
December €64 €78
Januari €57 €70
Februari €50 €62
Maart €44 €54
April €37 €46
Mei €31 €38
Juni €25 €30

Inschrijven

Het lidgeld dient binnen de tien dagen overgeschreven te worden op het rekeningnummer van onze club: BE75 9544 1453 0151 nadat men voor de derde keer is komen spelen. Bij de mededeling vermeldt men de naam van de persoon die zich inschrijft gevolgd door ‘lidgeld IZBA’.

Praktisch, na het inschrijven

Om badminton te kunnen spelen heb je nodig:

  1. Gepaste kledij
  2. Gepast schoeisel: zwarte zolen zijn verboden in de sporthal
  3. Een badminton racket
  4. Shuttles (nylon/veren)

Alle leden zijn vrij hun materiaal aan te kopen waar ze willen.

IZBA biedt een aantal mogelijkheden aan zijn leden om materiaal in de club aan te kopen tegen democratische prijzen:

  1. Shuttles
  2. Grips
  3. Kledij

De prijs van de shuttles is sterk onderhevig aan prijsschommelingen op de markt. De momenteel geldende tarieven zijn €9 voor een koker nylon shuttles (half dozijn, Mavis 300) en €23 voor een koker veren shuttles (dozijn, Victor Maxima Gold). Prijzen vanaf 8/08/2022.

De prijs van de grips is redelijk constant en hangt af van de vereiste kwaliteit (2 - 3€).

Aankoop kan tijdens speeldagen bij bestuursleden Hilde of Céline tegen onmiddellijke contante betaling of overschrijving via mobile banking of Payconiq.

Meer informatie over de aankoop van kledij vind je op onze kledij pagina's.

 

Vrijetijdscheques

IZBA neemt ook deel aan het systeem van de vrijetijdscheques dat gericht is op personen met een beperkt belastbaar inkomen.